Lovni turizam


Priroda je ovim prostorima podarila raznovrsni i bogate uslove za život i razvoj divljači. Na poljima, kršu i planinama žive razne vrste divlči od kojih su neke rijetkost u Evoropi. U predjelu niske šume, to jest na kršu i poljima, žive zec, jarebica kamenjarka, lisica, kuna i jazavac. U predjelu visoke šume, gdje su i visoka brda i planine sa najvećom nadmorskom visinom od 2 180 m, a klima je kontinentalna, žive srna, vuk, divlja svinja, divlja mačka, ris, medved i veliki tetreb.
 
Svi šumski predjeli prometno su povezani glavnim asfaltnim putem, a odvojci su dobre makadamske ceste. U šumskim predjelima ima i nekoliko lovačkih domova i gostionica. U lovištima se nalazi dosta otvorenih i zatvorenih čeka, što lovcima omogućava ugodan boravak. Lov je naročito zanimljiv u proljeće, jesen i zimu, u ovim lovištima je odstrijeljeno mnogo divljači sa visokom ocjenom, tj. sa medaljama. Lovišta su zanimljiva i za turističku šetnju i branje šumskih plodova, i to jagoda, malina, borovnica, lješnika i raznih vrsta ljekovitih trava.